محل برگزاری: تهران - مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت,  وزارت نفت
سال برگزاری: ۱۳۹۴    تعداد صفحات: ۲۱۳۱
تعداد مقالات کنفرانس:۲۸۳  تعداد مشاهده چکیده:۴۹۲۳
کد COI این کنفرانس: ICOGPP03
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: ۵۲۹ پژوهشگر
بررسی: