با عرض سلام

خدمت تمامی پژوهشگران عزیز

اخیرا همایشی تحت عنوان همایش بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط ارتباط بین دولت ، دانشگاه و صنعت که دبیرخانه آن در شیراز است و    هیچ گونه مجوزی از هیچ ارگانی ندارد و کاملا نا معتبر و جعل می باشد اقدام به سو استفاده و اخذ مقاله از دانشجویان می نماید.

از ارسال مقاله به این همایش خودداری نمایید

چگونه در یک سال میتوان پنج دوره همایش را به صورت دو ماه هر همایش یک بار برپا کرد و فقط با یک شماره تلفن مقالات را دریافت و نه مکان همایش مشخص است ونه نامی از اعضای هیئت علمی، دبیرخانه و... می باشد و تمامی لگو ها و مجوز ها کاملا جعلی می باشد.

سایت همایش نا معتبر: 

http://www.ogpd.ir/fa/